Külastajale

KODUKORD

Festivaliala on avatud juunil 2016 kell 11–23.

KÜLALISE MEELESPEA

 • Suhtun kõigisse ja kõigesse heatahtlikult ja abivalmilt.
 • Märkan abivajajat ja küsin, kas ja kuidas saan aidata.
 • Naudin toimuvat ja lasen seda teha ka teistel.
 • Leian alati tee lähima prügikastini.
 • Oma joogi ja söögiga festivali alale ei sisene.
 • Pärast viimase kontserdi lõppu lahkun koguperefestivali alalt.
 • Kui satun silmitsi üle jõu käiva probleemiga, otsin abi lähimalt korraldajalt või turvatöötajalt.
 • Jätan lemmikloomad koju. Juhtkoer on koguperefestivalil tööl ja võib alal viibida.
 • Arvestan korraldajate ja turvameeskonna õigusega saata koguperefestivali alalt välja külastaja, kes ei täida sündmuse reegleid.

OHUTUS

 • Ei too koguperefestivalile taarat, relvi, pürotehnilisi vahendeid ega muid ohtlikke esemeid ja aineid.
 • Hoian ühtviisi silma peal nii oma inimestel kui asjadel. Leitud ja kaotatud asjad viin infotelki.
 • Ei tarvita alkoholi koguperefestivali alal.
 • Suitsetan üksnes selleks ettenähtud kohas.

HEA KÜLASTAJA!

Suur tänu, et leidsid aja kohale tulla!

Festivali korraldajad soovivad tänase üritusega näidata, et ka puudega inimesed on töö- ja teovõimelised, kui nende vajadustega on arvestatud.

Selle festivali eesmärgiks on, et inimesed märkaksid teist inimest ja tema  andeid. Puue ja sellest tulenevad erivajadused peaksid olema teisejärgulised.

Puudega inimesed soovivad festivali korraldamisega pöörata tähelepanu sellele, et vähemalt kõik riiklikult algatatud ja toetatud ettevõtmised oleks  tagatud ja kättesaadavad kõigile, seal hulgas puudega inimestele.

Veelkord aitäh, et osaled!

Head nautimist ja meeldivaid kogemusi soovides,
Sülvi Sarapuu
Festivali idee autor